80tyve
80/20
Baggrund
Inspiration
Favorite Links
Kontakt
 
Forside

80tyve er forholdet, 80/20, hvor den største og betydende del kommer fra en lille delmængde. Et udsagn der er kendt fra Vilfredo Pareto.

Et forhold, som gælder for mange hændelser, registreringer og indtjeninger. Ved at fokusere på den lille, men betydende del, fås den store effekt.

Der er mange måder at isolere den lille del.  Det er disse måder, som jeg ønsker at kunne præsentere på de næste sider. At vise mulige metoder til at; finde fokus, fastsætte og italesætte.

Datakvaliteten skal sikre at input er korrekt, og validering anvendes til at finde ud af om det sker efter hensigten. Brug 80/20 til denne opgave.

Din anvendelse af viden og ord er eksempel på hvor meget du kan rumme og udtrykke, og anvendes 80/20 kommer man rigtigt langt i livet! Brug derfor tid på at kende de vigtige 20% af viden og ordene. Jo større kendskab for de 20% jo mere kan relationen til de øvrige 80% beskrives. læs mere på: Inspiration